Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPembukuan Dokumen TPOR

  • ​Pembukuan dokumen TPOR ini merupakan satu lagi strategi MSD supaya pemberian perkhidmatan awam lebih telus (transparent).
  • Ianya dibahagikan kepada beberapa fasa. Fasa pertama akan memfokus kepada agensi-agensi kerajaan yang banyak berurusan dengan orang ramai, khususnya jabatan-jabatan yang telah dibuat pengauditan ke atas TPOR mereka oleh MSD.
  • Dokumen TPOR yang diterima akan diteliti kesesuaiannya. Cadangan pembaikan hasil penelitian akan dihadapkan semula kepada agensi berkenaan untuk persetujuan sebelum ianya dibukukan.
  • Pembukuan dokumen TPOR ini nanti akan dicetak dan disebarluaskan kepada orang ramai melalui penghulu / ketua kampong dan sebagainya.