Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTeras Strategik

​Reformasi Perkhidmatan Awam

Menetapkan halatuju reformasi Perkhidmatan Awam ke arah memenuhi arus globalisasi dan tuntutan persekitaran yang semakin kompleks dan mencabar.

 

Pemantapan Sistem Pemantauan, Inspektorat dan Pengiktirafan

Memperkukuh sistem pemantauan dan pengiktirafan dengan melaksanakan program-program bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan agensi-agensi kerajaan.

 

Pemantapan Khidmat Konsultasi dan Penyelidikan

Memantapkan kemahiran, keupayaan dan kapasiti warga MSD dalam memberikan perkhidmatan konsultasi dan penyelidikan berkualiti tinggi melalui penerapan nilai teras dan kompetensi diri dari membantu agensi-agensi kerajaan meningkatkan keberkesanan perlaksanaan program / projek yang berkualiti, inovatif, efisien, kos efektif dan bersistematik.

 

Promosi dan Penyebaran Maklumat Reformasi Perkhidmatan Awam

Mempergiatkan aktiviti promosi dan penyebarluasan maklumat mengenai perkhidmatan yang telah dilaksanakan serta usaha pembaharuan dan penambahbaikan dalam Perkhidmatan Awam melalui pelbagai saluran media.