Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKaji Selidik Tumpuan Pelanggan

Objektif

  • Mengetahui tahap kepuasan hati pelanggan
  • Mengetahui tahap persepsi pelanggan terhadap kualiti pemberian perkhidmatan
  • Mendapatkan pandangan / cadangan bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti dalam memberikan perkhidmatan


Fokus

  • Persekitaran
  • Interaksi dengan pelanggan
  • Kemudahan dan ketrampilan