Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerbandingan Prestasi Kakitangan dan Pencapaian TPOR PerkhidmatanMSD telah membuat perbandingan pencapaian prestasi tahunan kakitangan (maklumat diperolehi dari laporan tahunan - perkiraan hanya bagi tahap Sangat Baik dan Cemerlang) dengan pencapaian perkhidmatan (data diperolehi melalui laporan pengauditan TPOR) bagi jabatan-jabatan yang telah diaudit bagi menilai keselarasan pencapaian penilaian prestasi kakitangan dengan pencapaian TPOR perkhidmatan agensi-agensi yang telah diaudit